OpCode.eu.org

Blog O autorze O serwisie
2019-07-07

Konqueror

Konqueror jest przeglądarką WWW i zaawansowanym menagerem plików dostępnym w środowisku KDE. Może być jednak używany także jako samodzielna aplikacja.

Celem uzyskania pełnej funkcjonalności (włączając w to podglądy plików, rozpakowywanie archiwów, ...) należy zainstalować następujące pakiety (Debian Buster):

konqueror dolphin kio kate okteta okular konsole ark gwenview kfind
kde-runtime kde-cli-tools konq-plugins dolphin-plugins kio-extras kio-gopher kdepimlibs-kio-plugins
kdegraphics-thumbnailers kimageformat-plugins ffmpegthumbs unrar unzip okular-extra-backends

Pakiet kde-runtime jest wymagany głównie ze względu na kuiserver obsługujący dialogi z postępami kopiowania, przenoszenia plików. Jeżeli chcemy używać innego emulatora terminala niż konsole możemy zrezygnować z instalacji tego pakietu i utworzyć w ścieżce wyszukiwania plik wykonywalny o nazwie konsole uruchamiający nasz ulubiony terminal np.:

echo "exec /usr/bin/xterm" > /usr/local/bin/konsole; chmod +x /usr/local/bin/konsole

Skrót uruchamiający nowe okno

Aby wpis w menu / ikona uruchamiała zawsze kolejne okno konqueror'a należy uruchamiać go z podanym URLem do otwarcia – np. konqueror about:blank zamiast po prostu konqueror. Rozwiązuje to też problem z ponownym uruchamianiem konqueror'a gdy wcześniej został zamknięty. Aby uniknąć otwierania pustego okna przy odtwarzaniu sesji można zastosować prosty skrypt do jego uruchamiania:

if ps -C konqueror >& /dev/null; then konqueror about:blank; else konqueror; fi

Pojedyncze czy podwójne kliknięcie

Opcja ta może być zmieniona z użyciem programu qt5ct, o którym więcej informacji w zaginione ikony w aplikacjach KDE.

Skojarzenia typów plików

Skojarzenia plików możemy edytować w ustawieniach Konquerora. Dialog ten możemy też wywołać zewnętrznie poprzez: kcmshell5 filetypes.

Dodanie nowej aplikacji

Celem dodania nowej aplikacji obsługującej wiele typów plików można (zamiast pracowicie to wyklikiwać) utworzyć plik .desktop w .local/share/applications/. Przykłądowo jeżeli chemy mieć możliwość otwarcia dokumentu w nowym oknie edytora Kate możemy utworzyć plik kate-n.desktop z następująca treścią:

[Desktop Entry]
GenericName=Advanced Text Editor (new window)
Name=Kate (new window)
Comment=KDE Advanced Text Editor (new window)
MimeType=text/plain;
InitialPreference=8
Exec=kate -n %U
Icon=kate
Type=Application

Pełniejszy opis skłądni na stronach freedesktop.org.

Domyślność aplikacji i modyfikacjia ich kolejności

Wpisy aplikacji .desktop zawierają pole InitialPreference określające domyślny priorytet danej aplikacji. Określa to ich kolejność na liście aplikacji do otwarcia danego typu plików oraz determinuje, która z aplikacji będzie używana domyślnie. Można to modyfikować poprzez dialog skojarzenia typów plików. Zmiany te zapisywane są w pliku ~/.config/mimeapps.list. Pełniejszy opis składni na stronach freedesktop.org.

Typy MIME

Typy mime konfigurowane są w ~/.local/share/mime/packages/. Pełniejszy opis składni na stronach freedesktop.org

Menu kontekstowe

Konqueror pozwala na dodanie dodatkowych akcji dla poszczególnych typów plików (w taki sposób jak działają akcje "Extract" i "Compress") w tym celu należy utworzyć odpowiedni plik .desktop w ~/.local/share/kservices5/ServiceMenus/. Przydatną opcją tego typu jest możliwość tekstowej lub hexalnej edycji plików dowolnego typu. Możemy to uzyskać przy pomocy następującego pliku any_file_edit.desktop:

[Desktop Entry]
Type=Service
ServiceTypes=KonqPopupMenu/Plugin
MimeType=all/allfiles
Actions=kwrite;gvim;_SEPARATOR_;okteta
X-KDE-Submenu=Text or Binary Edit
X-KDE-Priority=TopLevel

[Desktop Action kwrite]
Exec=kate -n %U
Name=Kate
Icon=kate

[Desktop Action gvim]
Exec=xterm -e vim %f
Name=Vim Text Editor
Icon=gvim

[Desktop Action okteta]
Exec=okteta %f
Name=Okteta HEX Editor
Icon=text-x-hex

Menu "create new"

Możliwe jest też dodanie pozycji do menu pozwalającego na tworzenie nowych plików. W tym celu należy w katalogu .local/share/templates utworzyć plik .desktop opisujący pozycję tego menu – np. LaTeX.desktop:

[Desktop Entry]
Name=LaTeX File
Comment=Enter LaTeX filename:
Type=Link
URL=LaTeX.tex
Icon=text-x-tex

Oraz wskazany w nim plik wzorcowy – w powyższym przykładzie LaTeX.tex z zawartością która ma być kopiowana do nowo tworzonego pliku, np.:

\documentclass[a4paper]{article}
% \usepackage{}
\begin{document}

\end{document}

Uwagi końcowe

Celem wprowadzenia niektórych z opisywanych modyfikacji w życie po utworzeniu stosownych konfigów może być potrzeba wywołania kbuildsycoca5 i/lub restart Konquerora.

Tagi: debian kde